Innovatieve ERP software voor de project gedreven industrie.

Functies Trimergo T2 Project ERP

De functionaliteit van Trimergo T2 is volledig afgestemd op projectgestuurde bedrijven. Dat wil zeggen: flexibiliteit, gebruiksgemak, en projectfocus. Op deze pagina vindt u de belangrijkste functies van Trimergo T2.

Planning

Planning is cruciaal bij projectgestuurde bedrijven; daarom vormt planning het hart van onze software. Bedrijfsplanning, projectplanning, capaciteitsplanning...

Meer: Planning

Planning

Planning is cruciaal bij projectgestuurde bedrijven; daarom vormt planning het hart van onze software. Bedrijfsplanning, projectplanning en capaciteitsplanning vormen de verbindende schakel tussen de projectfasen, de afdelingen, de klant en toeleveranciers. Trimergo T2 kent de volgende uitgebreide en gebruiksvriendelijke planborden:

Bedrijfsplanning

Grafisch overzicht van alle lopende projecten, serviceorders én offertes met de klantopleverdatum. De effecten op de capaciteit per afdeling zijn direct zichtbaar. Via filters en kleurcodes kan management-informatie worden getoond zoals marge per project, groepering naar klant of projectleider en voortgang.

Projectplanning

Snel opstellen van multi-level planningen, eventueel met gebruik van modelplanningen. Interactief kunt u alle doorlooptijden wijzigen, verplaatsen, verbinden en zelfs activiteiten toevoegen of verwijderen. Uniek is dat de leveringsmomenten van kritieke materialen zichtbaar worden in de planning met de mogelijkheid tot doorklikken naar de bestellingen.

Capaciteitsplanning

Capaciteitsaanvragen van projecten komen als werkorders terecht in de afdelingsplanning. Deze werkorders worden eenvoudig gesleept naar de beschikbare persoon/ploeg/machine. Indien gewenst kunt u afdelingen verplichten binnen de doorlooptijd van de activiteit/project te blijven. Vanuit de afdelingsplanning zijn werkorders of werklijsten te genereren.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten


Management rapportage

Portfolioplanning, portfoliobewaking, liquiditeitsplanning, budgetbeheer: krijg diréct inzicht op uw scherm zonder tijdrovende Excel rapportages achteraf.

Meer: Management rapportage

Management rapportage

Trimergo biedt management van projectorganisaties inzicht in de totale project- en offerteportfiolio. Hoe ziet de bezettingsgraad eruit? Welke projecten hebben een goede marge en welke niet? Wat is de liquiditeitsplanning per project - en voor de hele organisatie? Deze informatie is diréct zichtbaar op het scherm in plaats van tijdrovende handmatige Excel-rapportages die pas achteraf beschikbaar zijn.

Portfolioplanning

Direct overzicht van alle lopende projecten en kansrijke offertes met drill-down mogelijkheden. De effecten op de capaciteiten per afdeling worden grafisch zichtbaar met onderscheid tussen project- en offerte-uren. Met sorteringen en kleurcodes kunnen de projecten snel worden gegroepeerd per klant, projectleider, type, winstgevendheid etc.

Portfoliobewaking

Dit managementscherm toont de financiële kerncijfers per project, zoals voorcalculatie, nacalculatie, verkoopwaarde en projectmarge. Door stoplichtindicatoren zijn direct de gezonde of probleem-projecten te identificeren. Bovenin worden de totalen getoond van de gekozen filtering zodat bijvoorbeeld direct de winstgevendheid van een bepaalde klant wordt getoond.

Liquiditeitsplanning

Doordat in Trimergo T2 alle kosten en opbrengsten real time zijn gekoppeld aan de planning kan de liquiditeitsplanning per project of voor alle projecten worden berekend. Zelfs het BTW-effect wordt daarin meegenomen. Een krachtig instrument om de fluctuerende cash flow van projectbedrijven te bewaken om tijdig te kunnen bijsturen.

Budget management

Budget management is met name cruciaal voor het projectmanagement. Met budgetbeheer ontstaat veel meer grip op de projectmarge. De budgetmethodiek is flexibel per bedrijf te definiëren per materiaalgroep, kostenstructuur of projectstructuur. De projectleider ziet budgetten ‘vollopen’ met directe signalering van afwijkingen. Trimergo berekent prognoses (EAC) waarop de projectleider bijstellingen kan voorstellen.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten

Projectmanagement

Projectbeheer, kostprijs-calculatie, budget-beheer, prognoses, voor- en nacalculatie: voor Trimergo zijn dat basisbegrippen voor goed projectmanagement...

Meer: Projectmanagement

Projectmanagement

Projectbeheer, kostprijscalculatie, budgetbeheer, prognoses, voor- en nacalculatie: voor Trimergo zijn dat basisbegrippen voor goed projectmanagement... en dus essentieel in de bedrijfsvoering van projectgestuurde bedrijven.
Om deze reden is het project een ankerpunt binnen Trimergo T2. Integraal projectmanagement, in samenhang met de andere lopende projecten en service-orders, biedt garanties voor een gezond bedrijfsresultaat.

Projectbeheer

De projectkaart is een centraal punt binnen Trimergo T2. Vanuit de projectkaart kunnen alle aspecten, zoals calculatie, bestellingen, facturering, planning, budgetbewaking, documenten en contactmanagement worden beheerd.

Kostprijscalculatie

Op verschillende wijze kan de projectcalculatie tot stand komen: door promotie van de offerte-calculatie, door gebruik te maken van model- of historische calculaties, door import vanuit CAD/PDM, via technische calculatieprogramma’s of vanaf de basis door toekennen van uren en materialen aan het project. Toeslagen kunnen worden toegekend om tot een correcte verkoopprijs te komen.

Voor–, prognose- en nacalculatie

Trimergo T2  biedt real time inzicht in de voor-, prognose- en nacalculatie inclusief berekening van de projectmarges. Uitgebreide ‘drill down’ mogelijkheden staan ter beschikking naar materiaal- en urenniveau voor analyse van afwijkingen. Verschillende calculaties kunnen worden opgeslagen ter vergelijking met de actuele stand.

Budget management

Met budgetbeheer ontstaat veel meer grip op de projectmarge. De budgetmethodiek is flexibel per bedrijf te definiëren per materiaalgroep, kostenstructuur of projectstructuur. De projectleider ziet budgetten ‘vollopen’ met directe signalering van afwijkingen. Trimergo berekent prognoses (EAC) waarop de projectleider bijstellingen kan voorstellen.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten


Inkoop materiaal en logistiek

Projectbedrijven kennen vaak een complexe materiaalverwerving en logistiek. Stuklijstbeheer, inkoop, besteltijden, voorraadbeheer, productie, uitbesteding...

Meer: Inkoop materiaal en logistiek

Inkoop materiaal en logistiek

Projectbedrijven kennen vaak een complexe materiaalverwerving en logistiek. Stuklijstbeheer, inkoop, besteltijden, voorraadbeheer, productie, uitbesteding. Daarbij is elke stuklijst uniek, aan wijziging onderhevig en ontstaat deze pas tijdens de engineeringsfase - maar kan tot en met oplevering nog wijzigen. De materiaalbehoefte van het project wordt afgedekt door een combinatie van inkoop, voorraad, eigen productie of uitbesteding van complete (sub)systemen. In Trimergo sluiten deze deelprocessen naadloos op elkaar aan.

Stuklijstbeheer

Trimergo ondersteunt dynamische en groeiende ‘multi-level’ stuklijsten, gekoppeld aan de planning. Dit kunnen standaard- of projectgebonden stuklijsten zijn. De invoer kan direct, via een CAD/PDM-integratie of via een extern calculatiesysteem. Goedgekeurde stuklijstmutaties worden gemeld aan materiaalverwerving met een check op logistieke consequenties. 

Inkoop

De besteltijd van materialen is vaak cruciaal. In Trimergo T2 zijn inkooptaken gekoppeld aan projectactiviteiten zodat bij wijzigingen in de planning of levertijd gesignaleerd wordt of de materialen op tijd komen. Dit levert een verbeterde logistieke en financiële beheersing op. Daarnaast kent de software vergaande inkoopmogelijkheden, ook over projecten heen voor extra inkoop-voordeel. Bij grote componenten kunnen inkoopfactuurschema’s worden afgesproken.

Voorraadbeheer

Trimergo T2 beheert algemene en projectvoorraden. Het ondersteunt meerdere magazijnen, besteladviezen en magazijnverkeer. Trimergo kent een geavanceerde voorraadbeheersing die rekening houdt met toekomstige geplande projectbehoeften en geplande leveringen.

Productie

Goede ondersteuning wordt geboden voor anonieme en projectgebonden productieorders. Productieorders kennen naast de stuklijst ook  bewerkingsstaten met routings en omsteltijden. Productieorders zijn te koppelen aan de projectplanning. Vanzelfsprekend kunnen productieorders ook worden gepland, zowel voor wat betreft de grofplanning als ook in detail via werkorderuitgifte.

Uitbesteding

Trimergo T2 ondersteund de uitbesteding van activiteiten of (sub)systemen. Zelfs ‘treintjes’ van opeenvolgende uitbestedingen worden beheerd. Uitbestedingen zijn vanzelfsprekend gekoppeld aan de planning zodat deze aan blijft sluiten bij de interne productie of assemblage.  

Transport logistiek

Deze functie ondersteunt bedrijven die te maken hebben met complexe materiaalstromen tussen de eigen vestigingen, toeleveranciers en de bouwlocatie. Continu wordt bijgehouden welk deel van de stuklijst zich waar bevindt, in welke samenstelling, in welk transport/container/verpakking, met bijbehorende documenten. Vanzelfsprekend gekoppeld aan de projectplanning.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten

Verkoop en CRM

De juiste opdrachten binnenhalen, waardevolle relaties behouden...dat is de essentie van relatiebeheer. Verlies geen contact en offerte meer uit het oog.

Meer: Verkoop en CRM

Verkoop en CRM

Met Trimergo wordt het volledige project acquisitietraject - vanaf het eerste contact tot en met de definitieve offerte - ondersteund. En nadat het project is verkocht kent Trimergo T2 integraal relatiebeheer. Alle opportunity’s, offertes en projecten bevinden zich in één systeem, zodat een volledig beeld per klantrelatie ontstaat. Daarbij heeft u zicht op het hele proces van opportunity, offerte, project en service. 

Opportunity management

Een verkoopmogelijkheid of lead wordt als opportunity vastgelegd, zelfs als nog geen opdrachtgever bekend is. Daarbij kunnen gerelateerde contacten zoals architect, rederij, ingenieursbureau, overheidsinstanties e.d. worden toegevoegd. U kunt documenten en contactmomenten met eventuele opvolgtaken eenvoudig toevoegen en bewaken. 

Offertebeheer

De offertecalculatie kan snel worden opgebouwd uit standaardcalculaties, historische calculaties, budgetposten of door gebruik te maken van actuele materiaalprijzen en uurtarieven. Het is mogelijk meerdere offerteversies bij te houden. Een capaciteitscheck kan plaatsvinden op haalbaarheid in de bedrijfsplanning.

Relatiebeheer

Per relatie kan een zeer uitgebreide relatiestamkaart worden opgebouwd met contactpersonen. Vanuit elke relatie kan een volledig overzicht worden verkregen van alle uitstaande opportunity’s, offertes, projecten, service orders, contactmomenten en gekoppelde documenten.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten


Service Management

Service Management volgt na de oplevering van het project. Beheer installatie- en onderhoudscontracten, service meldingen, service orders...

Meer: Service Management

Service Management

Service Management volgt logischischerwijs na oplevering van het project. Beheer van installatie- en onderhoudscontracten, service meldingen, service orders...Trimergo T2 beheert de installaties, met of zonder onderhoudscontracten. Regulier onderhoud en incidenten (storingen en serviceorders) worden ingepland en beheerd van melding tot en met planning, uitvoering en facturatie.

Petrogas over Trimergo“Sinds de invoering van de Trimergo service module wordt nu binnen onze service afdeling met dezelfde hoeveelheid medewerkers een fors hogere omzet gehaald. Doordat we sneller kunnen reageren en sneller leveren is ook de klanttevredenheid enorm toegenomen.”
-
Richard van Alebeek, ICT Manager, Petrogas Gas Systems

Installatie en onderhoudscontracten

Per installatie of opgeleverd project kunnen contact- en locatiegegevens worden bijgehouden als ook de onderhoudsovereenkomst en -historie. De onderhouds-overeenkomst bevat informatie over looptijd, onderhoudsinterval, tarieven en facturatiemethode. De onderhoudsbeurten worden automatisch gegenereerd.

Servicemeldingen

Servicemeldingen worden geregistreerd met omschrijving en classificatie van het serviceverzoek. Daaruit kunnen acties op gang worden gezet zoals serviceorder aanmaken, offerte/prijsopgave uitbrengen of geen actie. Een offerte/prijsopgave kan leiden tot een handelsorder, revisieproject of serviceorder.

Serviceorders

Serviceorders kunnen via de afdelingsplanning worden toegewezen aan monteurs of onderhoudsploegen. Na uitvoering van de serviceorders worden de gewerkte uren en verbruikte materialen naar gelang de contractvorm omgezet in factuurvoorstellen. De workflow-functie in Trimergo T2 bewaakt de tijdige uitvoering van serviceorders.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten

Communicatie en overhead

Projecten hebben vaak een dynamisch en hectisch karakter. Bespaar op onnodige overhead door optimaal contact management, e-mailintegratie en documentbeheer.

Meer: Communicatie en overhead

Communicatie en overhead

Projecten hebben vaak een dynamisch en hectisch karakter. Bespaar op onnodige overhead door optimaal contact management, e-mailintegratie en documentbeheer.
Deze dynamische en vaak hectische communicatie lijkt inherent aan projectmatig werken. Maar met onderstaande functies ontstaat meer rust in de organistie en nemen de overheadkosten significant af. 

Workflow

De projectdynamiek vereist dat betrokkenen proactief taken en alarmmeldingen ontvangen bij verstoring van het proces. Trimergo biedt tientallen taken die bedrijfsspecifiek worden ingesteld. Verwaarloosde taken resulteren in een alarm bij ingestelde personen. Hierdoor ontstaat een vangnet onder het volledige bedrijfsproces wat veel controletijd bespaart.

Contactmanagement

Bij alle entiteiten (projecten, relaties, bestellingen, facturen etc.) in Trimergo T2 kunnen contactmomenten worden aangemaakt. Even snel een notitie opslaan voor jezelf of een collega een opdracht geven. Natuurlijk met bewaking van tijdige opvolging. Contactmomenten kunnen gemakkelijk worden doorzocht op inhoud en diverse kenmerken.

E-mail integratie

Trimergo T2 kent een tweeweg—integratie met e-mail systemen. Vanuit Outlook kunnen mails eenvoudig worden gekoppeld aan entiteiten in Trimergo. Anderzijds kunnen vanuit Trimergo e-mails worden verstuurd die automatisch worden opgeslagen met de mogelijkheid om andere Trimergo-documenten als bijlage mee te sturen.

Documentbeheer

Elk type document kan worden opgeslagen per project, bestelling, tekening enz., inclusief versiebeheer en autorisaties. Dit kan door het eenvoudig slepen van het document naar Trimergo T2. Door het toekennen van kenmerken, kunt u dwars door het systeem documenten opzoeken.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten


Tijdregistratie

Houd grip op het budget en voortgang door uren- en orderregistratie.

Meer: Tijdregistratie

Tijdregistratie

Hoeveel uren zijn er gemaakt voor dit project? Welke werkorders worden uitgevoerd? Houd grip op het budget en voortgang door uren- en orderregistratie.

Tijdige terugkoppeling van voortgangsinformatie is essentieel. Zo krijgt u inzicht in de budgetuitputting en planningsvoortgang. Trimergo T2 geeft u terugkoppeling van gewerkte uren van alle projectgebonden medewerkers, als ook de registratie van afgeronde werkorders op de productievloer.

Urenregistratie

Trimergo T2 biedt uitgebreide tijdregistratie voor directe en indirecte uren, inclusief het goedkeuringstraject door management. Invoer is mogelijk via urenregistratieformulieren, persoonlijke urenregistratieschermen of via externe terminalsystemen.

Orderregistratie

Deze functie regelt de registratie van werkorders op de werkvloer. Daarmee kunnen de gewerkte uren van vrijgegeven werkorders eenvoudig met een barcodescanner worden ingevoerd. Tevens kunnen de werkorders direct worden gereed gemeld wat zichtbaar wordt in de planning.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten

Facturering

Facturering is een vak apart bij projecten - met verschillende methoden die door elkaar worden toegepast. Ontdek de flexibiliteit en het gemak van Trimergo.

Meer: Facturering

Facturering

Bij nieuwbouwprojecten wordt meestal termijnfacturering toegepast op basis van planningsmomenten. Reparatie- of installatieprojecten kennen meestal regiefacturering op basis van opslagen op geboekte uren en materialen. Tenslotte kennen onze klanten ook 'rechttoe-rechtaan' facturering voor handels- en spare part artikelen. Trimergo T2 ondersteunt al deze methoden, zelfs binnen één project.

Termijnfacturering

Binnen Trimergo T2 kunnen termijnen op basis van geld of percentage worden gekoppeld aan harde data of aan activiteiten en mijlpalen in de planning. Automatisch worden factuurvoorstellen aangeboden zodra de relevante  planningsmomenten worden bereikt. Natuurlijk worden de geagendeerde factuurmomenten meegenomen in de project-liquiditeitsplanning.

Regiefacturering

Trimergo T2 ondersteunt deze uiterst complexe factuurmethode. Regie-afspraken zoals toeslagen, tarieven, kunnen algemeen, per klant of project specifiek worden vastgelegd. Per factureerperiode worden de geboekte uren en materialen verwerkt tot een factuurvoorstel dat volledig aanpasbaar is.

Handelsfacturering

Veel projectgestuurde bedrijven hebben te maken met een bloeiende spare parts handel. Trimergo T2 ondersteunt deze snelle 'order-pakbon-factuur' werkwijze. Alle handelsartikelen kennen een verkoopprijs en kunnen op voorraad worden gelegd. Bij een order vindt de voorraaduitgifte plaats, wordt de pakbon uitgedraaid voor de verzending en wordt de bijbehorende factuur aangemaakt.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2.

Wilt u meer weten?

Sluiten


Productintegratie

Heeft inkoop dezelfde informatie als engineering? Meer efficiency en minder fouten: integreer o.a. CAD, PDM, of financiële software naadloos met Trimergo.

Meer: Productintegratie

Productintegratie

Integratie met engineeringsystemen zoals CAD, PDM, tijdregistratie en de financiële administratie. Dat betekent, naast een enorme efficiëntiewinst, ook versnelling in het werkproces, minder fouten en vroegtijdig inzicht.

CAD integratie

Voor bedrijven die stuklijsten binnen het CAD-systeem creëren, biedt Trimergo de mogelijkheid om stuklijsten in T2 te importeren. Dit natuurlijk met behoud van de belangrijkste informatie zoals positienummering en de stuklijsthiërarchie.

PDM integratie

Voor bedrijven met complexe productstructuren en frequent hergebruik van tekeningen is de keus voor een PDM-systeem meer dan logisch. PDM leidt tot een gecentraliseerd en geavanceerd stuklijstbeheer met één gedeeld artikelbestand. Elke goedgekeurde verandering in de stuklijst door engineers zal rechtstreeks naar de inkooplijsten in T2 worden overgebracht.

Accounting integratie

Trimergo T2 kan worden voorzien met een tweeweg-integratie met diverse leidende accountingsystemen. Trimergo waarborgt een 100% aansluiting tussen de onderhandenwerkregistratie van de projectboekhouding in Trimergo en het grootboek in het accountingsysteem.

"De koppeling tussen Trimergo en AccountView werkt erg prettig. Door de hechte integratie zijn beide systemen altijd up-to-date."
Jaap Kerkhoven, Controller bij Interwand BV

Tijdregistratie integratie

Bedrijven die de aanwezigheid- en werkorderregistratie uitvoeren met terminals kunnen deze systemen koppelen aan Trimergo T2. Trimergo voedt het tijdregistratiesysteem met goedgekeurde werkorders, en ontvangt de uitgevoerde urenboekingen en gereedmeldingen retour. Ook kan een vergelijking tussen aanwezigheidsuren en geboekte werkorderuren worden gemaakt.

Bekijk de complete functielijst van Trimergo T2 of het overzicht van alle Trimergo Applicatiepartners.

Wilt u meer weten?

Sluiten