Innovatieve ERP software voor de project gedreven industrie.

Projectfocus

Project als hart van de software

Trimergo stelt onvoorwaardelijk het project als ankerpunt. Dat blijkt uit de vergaande manier waarop de planning is geïntegreerd. Minstens zo belangrijk is  dat de materiaalsturing volledig vanuit projectperspectief is opgezet in plaats van uit voorraadperspectief. Ook is productie niet het leidende element in Trimergo T2 maar slechts ondersteunend; productie ziet Trimergo als een bron van materiaalvoorziening voor de projecten, net zoals uitbesteding, voorraad en inkoop dat zijn.

Materiaalbehoefte

Bij traditionele ERP-systemen is productiefunctionaliteit dominant, terwijl bij veel projectbedrijven er geen of beperkt sprake is van eigen productie, hoogstens assemblage. Het afdekken van de materiaalbehoefte in de tijd van het project, dat is waar het om draait. Ook het ophangen van ‘zachte‘ projectdata zoals gespreksgegevens, e-mails en documentbeheer aan de projectstructuur is relevant voor de projectmatige industrie.