Innovatieve ERP software voor de project gedreven industrie.

Maritieme Industrie

Maritieme Industrie

De software van Trimergo wordt bij vele nationale en internationale werven en toeleveranciers ingezet. Hierdoor begrijpt Trimergo de uitdagingen van deze branche.
De maritieme industrie is een brede sector met nieuwbouwwerven, reparatiewerven, toeleveranciers en combinaties daarvan. Ook verschilt het per werf of men alles zelf bouwt, of een grote mate van uitbesteding kent. Wat overeenkomt, zijn zeer uitgebreide stuklijsten, strakke projectplanning en strikte liquiditeitsplanning. Ontdek de functies van Trimergo T2 voor uw maritieme onderneming!

Damen, Bodewes en Peters kiezen voor Trimergo

Trimergo biedt de Maritieme branche:

  • Een grafische interactieve (multi-project)planning op werf- en afdelingsniveau;
  • Een sterke integratie van inkoopplanning en capaciteitsplanning betekent perfect inzicht in make-or-buy beslissingen;
  • Naast voor- en nacalculatie bestaat er ook uitgebreid budgetmanagement. Daardoor is er constant zicht op de verwachte kosten en afwijkingen;
  • De termijnfacturering is gekoppeld aan de planning. Hierdoor is er altijd inzicht in factuurmomenten. In combinatie met de inkoopplanning ontstaat zicht in het liquiditeitsverloop per project en over projecten heen;
  • Zeer uitgebreide en flexibele regiefacturering;
  • De software is 100% web-gebaseerd. Hierdoor kunnen toeleveranciers of (buitenlandse) dochterwerven heel eenvoudig ge├»ntegreerd worden in de planning;
  • 100% aansturing van inkoop, co-makers, engineering, workshops en constructieafdelingen vanuit de planning.

Wilt u meer weten?
Bekijk de uitgebreide functielijst of neem contact met ons op.