6 voordelen van ERP voor projectgestuurde bedrijven

Projectgestuurd werken op klantspecificatie is één van de meest complexe zaken binnen de maakindustrie. Engineering, projectplanning, inkoop en capaciteit: alles moet perfect op elkaar afgestemd zijn. Dat is een uitdaging. Zeker als je weet dat één kleine wijziging in de klantvraag, logistiek of planning de hele boel op zijn kop kan zetten. Project ERP helpt projectgestuurde maakbedrijven op verschillende gebieden.

Bedrijven die projectmatig werken, kennen een heel eigen bedrijfsproces. Het proces is heel anders dan standaardproductie, toelevering of handel. Traditionele ERP-systemen sluiten vaak niet aan op deze ‘andere’ processen. Het invoegen van een planbord of een koppeling met een projectmanagementtool is dan niet toereikend. Omdat project ERP het project als uitgangspunt neemt, sluit het naadloos aan op de werkwijze van projectgestuurde maakbedrijven, waardoor zij de volgende voordelen behalen:

Bedrijfsbrede planning

Binnen project ERP is de bedrijfs- en projectplanning het kloppend hart. De afstemming tussen activiteiten, materialen, medewerkers en bedrijfsmiddelen wordt hierdoor veel makkelijker. De planning vormt de verbindende schakel tussen de projectfasen, de afdelingen, de klant en toeleveranciers. Een wijziging in de planning maakt dus direct de effecten duidelijk bij alle betrokken afdelingen.

Grip op budget

Project ERP bewaakt continu de financiële gezondheid van projecten. Dat is mogelijk, omdat alle omzet- en kostencomponenten van het project direct of indirect zijn gekoppeld aan de planning. Project ERP bewaakt de uitputting van budgetten, houdt zicht op de marge-ontwikkeling en biedt een realtime overzicht van de cashflow.

Planning materiaal uit stuklijst

Project ERP biedt een afgestemde werkwijze voor projectgestuurde bedrijven. Door de koppeling van stuklijsten en materialen aan de projectplanning grijp je nooit meer mis. Zelfs vooraf inkopen of het omgaan met groeiende of wijzigende stuklijsten is mogelijk met Project ERP Software. Constante, up-to-date budgetbewaking is hierdoor eenvoudig.

Planning resources

Beheersing van uren speelt natuurlijk een cruciale rol in het afgeven van levertijden en bij het bewaken van de projectmarges. Project ERP biedt daarom uitgebreide functionaliteit voor capaciteitsbeheersing op bedrijfs- én afdelingsniveau. Daarbij kan uiteraard rekening worden gehouden met lopende offertes en zie je direct het effect op de capaciteitsplanning wanneer offertes orders worden.

Flexibiliteit

Projectgestuurde organisaties eisen veel flexibiliteit. Logisch, gezien de invloed van de klant op het eindproduct, de onzekerheden qua techniek en de specialistische projectmatige inkoop. Doordat project ERP altijd een gezonde, real-time afstemming tussen planning, logistiek, capaciteit en budget realiseert ben je als bedrijf altijd flexibel en in staat snel de juiste beslissingen te nemen. Daarnaast wordt gereageerd met proactieve taken en alarmen als er een afstemmingsfout ontstaat.

Van complex traject naar eenvoudige afstemming

Zoals hierboven blijkt, biedt project ERP projectgestuurde maakbedrijven vele voordelen. Met deze voordelen kan ieder projectgestuurd maakbedrijf de focus leggen op iets waar zij goed in zijn: de klant bedienen. Project ERP zorgt voor overzicht, inzicht en flexibiliteit, waardoor elk project, hoe complex ook, eenvoudig kan worden bewaakt. En dat alles natuurlijk voor een efficiëntere bedrijfsvoering, verbeterde projectmarges en een hogere klanttevredenheid.

Zelf de voordelen van project ERP ervaren?

Neem dan contact op met één van onze specialisten via +31 (0)55 577 73 73 of info@trimergo.com en maak vrijblijvend kennis met onze ERP-software.