Drie tips voor een succesvolle ERP implementatie

Een ERP implementatie is een omvangrijke en vaak ingewikkelde klus. Het idee alleen al bezorgt menig manager hoofdpijn. Onterecht, want een vlotte en geslaagde implementatie hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. We geven u drie tips die ervoor zorgen dat het proces soepel verloopt.

De implementatie van Trimergo ERP bij Verhoef Access Technology bijvoorbeeld verliep zonder problemen. Jan Snoey is er manager planning & logistics. We vroegen hem naar de belangrijkste tips om het implementatieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Jan heeft bij eerdere werkgevers ook al ERP-implementatietrajecten doorlopen, dus hij weet waarover hij praat.
Jan: “Van essentieel belang is hoe je het proces inricht en de ondersteuning die je krijgt. Als je geen commitment hebt vanuit je directie en vanuit de afdelingen die ermee gaan werken, dan heb je een probleem en gaat het uitlopen.”

ERP implementatie tip 1: afbakening

“Baken je implementatiegebied goed af. Er is ontzettend veel mogelijk met ERP, maar richt je in eerste instantie op je bestaande systematiek, anders neem je teveel hooi op je vork.”

ERP implementatie tip 2: geef key users de ruimte

“Zorg per afdeling niet alleen voor key users, maar geef ze vervolgens ook de tijd én ruimte zodat ze ongestoord hun werk kunnen doen”, aldus Jan. “Ik wilde van iedere afdeling die met Trimergo ging werken één key user. Ik zorgde er voor dat er een aparte, afgesloten werkruimte beschikbaar gemaakt werd. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat de key users volledig gefocust zijn op de implementatie. Op hun eigen werkplek bestaat een levensgrote kans dat ze toch gestoord worden.”

 

“Leg procedures vast en maak werkinstructies, maar leg ook vast waarom je bepaalde keuzes maakt.”

 

ERP implementatie tip 3: procedures vastleggen

“Zorg ook dat je procedures vastlegt en dat je werkinstructies maakt.” Dat lijkt voor de hand liggend, maar Jan voegt daar nog iets belangrijks aan toe: “Leg ook vast waarom je bepaalde keuzes maakt. De wereld verandert en redenen voor bepaalde keuzes kunnen in een later stadium achterhaald raken. Het is dan fijn om te weten waarom je destijds bepaalde keuzes gemaakt hebt.”

Wilt u meer lezen hoe de succesvolle en vlotte implementatie van Trimergo bij Verhoef Acces Technology is verlopen? Download dan de hele customer case.